ST. HALLVARDS DAG

- med middelalderen i høysetet

 

FORELØPIG PROGRAM FOR 15. MAI 2017
Med forbehold om endringer


14.00-14.45    Orgelkonsert med Kåre Norstoga i Grønland kirke


14.45-15.30    Byvandring fra Grønland kirke til Ladegårdshagen – punkter for tiltak i et framtidsbilde for Oslo middelalderby


11.30-12.30      Spesialprogram for barnehagebarn og babyer i Ladegårdshagen og Oslo Ladegård. Påmelding

14.00-18.15      Arkeologi for barn og andre barneaktiviteter i Ladegårdshagen. Boder med informasjon og middelalderopplevelser, salg av mat og drikke. 3D-film om middelalderbyen

15.00-15.30      Latinskole v/magister Jensenius i bisperommet.

15.30-16.00      Middelalderdans v/elever Gamlebyen skole.

16.00-16.20      Middelaldermusikk med middelalderensemblet ODO

16.24-17.00      Hilsningstaler fra ordfører og biskoper. Fremføring av St.Hallvard-legenden visualisert av Gamlebyens frie fanter. Utdeling av prisen årets gangvakt v/Middelalder-Oslo

17.00-17.30      Konsert med Odo fra Cluny i Frankrike

17.30-18.15      Reformasjonen i et Osloperspektiv. Kåseri/innlegg av professor Trond Berg Eriksen: Luthers avlatsteser og det frie ord. Biskoper i Oslo fra før og etter reformasjonen presenterer seg.

18.15-18.45      Vespergudstjeneste i Hallvardskatedralens ruiner. Prosesjon fra Ladegårdshagen